Home page   /   Nieuws   /   Dossier   /   Internetbronnen


Solidariteit met strijd tegen waterprivatisering in Cochabamba

Onze brief aan ING naar aanleiding van uitspraken Ybema

11 april 2002

Geachte heer Kroon,

Hartelijk dank voor uw brief met het standpunt van de ING ten aanzien van de 'Zaak-Cochabamba'. Uw reactie komt er in het kort op neer dat u vindt dat ING niets te verwijten valt in deze zaak. Daarbij verwijst u naar de beantwoording van kamervragen over deze zaak door de verantwoordelijke staatssecretaris Ybema. Mede om die reden zou ik u willen verzoeken om te reageren op nieuwe uitlatingen van de betreffende staatssecretaris. Op aanvullende vragen die kamerlid Harry van Bommel over deze kwestie gesteld heeft, antwoordt dhr. Ybema namelijk dat (International Water Holding BV) in dit specifieke geval geen aanspraak kan maken op bescherming door het Nederlandse Bilaterale Investeringsakkoord met Bolivia. Dit haalt feitelijk de basis onder de geschillenprocedure bij het ICSID uit.

Wij zijn benieuwd naar het standpunt van de ING in deze. Wij zouden ook willen weten of u de directie en aandeelhouders van de ING op de hoogte stelt van de affaire 'Cochabamba' en de ons inziens dubieuze ICSID-beroepsprocedure waar ING bij betrokken is. Ten slotte zijn wij benieuwd of de ING-groep naar aanleiding van het standpunt van de Nederlandse regering geen aanleiding ziet om haar betrokkenheid bij deze zaak te heroverwegen.

Uw antwoord zien wij met belangstelling tegemoet, waarbij we enige spoed op prijs stellen met het oog op de aandeelhoudersvergadering van aanstaande woensdag.

Met vriendelijke groeten,

Kees Hudig,
XminY Solidariteitsfonds


Meer informatie: XminY Solidariteitsfonds
Keizersgracht 132 / 1015 CW Amsterdam / tel: 020-6279661 / e-mail: kh@xminy.nl