Home page   /   Nieuws   /   Dossier   /   Internetbronnen


Solidariteit met strijd tegen waterprivatisering in Cochabamba

Aanvullende vragen van Tweede-Kamerlid Van Bommel (SP) aan de staatssecretaris van Economische Zaken en de minister van ontwikkelingssamenwerking en de antwoorden van staatssecretaris Ybema op deze vragen

  1. Herinnert u zich uw antwoorden op mijn vragen over de multinationals Bechtel en Edison?
  2. Ja

  3. Kunt u duidelijk en ondubbelzinnig aangeven of deze multinationals zich in deze zaak kunnen beroepen op het Nederlands-Boliviaans investeringsverdrag?
  4. Zie mijn antwoord op vraag 6 van de vragen ingezonden onder nummer 2010206610.
    Een investeringsbeschermingsovereenkomst (IBO) van Nederland met een ander land is van toepassing op investeringen in dat land die eigendom zijn van of gecontroleerd worden door in Nederland gevestigde natuurlijke of rechtspersonen (en vice versa). Ook investeringen van buitenlandse investeerders, die via een onder Nederlands recht opgerichte rechtspersoon investeren in een land waarmee Nederland een IBO heeft, worden door het verdrag beschermd. Buitenlandse investeerders die hun investering niet via Nederland laten lopen of controleren kunnen geen beroep doen op een IBO van Nederland met een ander land. Door een investering op een later tijdstip alsnog via een Nederlandse rechtspersoon te laten lopen, en daarmee onder de IBO met Nederland te brengen, wordt een investering niet beschermd voor de periode dat de IBO niet op de investering van toepassing was. Een onteigening die in die periode plaatsvond kan naar mijn mening niet met terugwerkende kracht onder die IBO worden betwist. Deze visie zal zo nodig kenbaar worden gemaakt indien tijdens een procedure bij het 'International Center for the Settlement of Investment Disputes' (ICSID) de IBO tussen Nederland en Bolivia wordt ingeroepen.


Meer informatie: XminY Solidariteitsfonds
Keizersgracht 132 / 1015 CW Amsterdam / tel: 020-6279661 / e-mail: kh@xminy.nl