Home page   /   Nieuws   /   Dossier   /   Internetbronnen


Solidariteit met strijd tegen waterprivatisering in Cochabamba

Schriftelijke vragen van Tweede-Kamerlid Van Bommel (SP) aan de staatssecretaris van Economische Zaken en de minister van ontwikkelingssamenwerking
18 februari 2002

  1. Weet u dat de multinationals Bechtel en Edison zich na een volksopstand moesten terugtrekken uit de geprivatiseerde watervoorziening van Cochabamba (Bolivia) nadat zij onder andere de prijzen drastisch verhoogden?
  2. Kunnen deze multinationals zich via de brievenbus vennootschap International Water Holdings B.V. beroepen op het Nederlands-Boliviaans investeringsverdrag? Ook als de concessie verkregen is door de op de Kaaiman eilanden gevestigde brievenbus onderneming International Water en International Water Holdings B.V. pas daarna is opgericht en de concessie heeft 'overgenomen' van International Water?
  3. Is het juist dat onder dit investeringsverdrag bemiddeling door de International Center for Settlement of Investment Disputes (ICSID) van de Wereldbank kan worden verlangd?
  4. Wat zegt het over de partijdigheid van de Wereldbank als International Water Holdings B.V. in haar jaarverslag over 2000 schrijft dat succes vooral afhangt van bemiddeling door de Wereldbank? Bent u het met mij eens dat UNCITRAL van de VN of een gang naar de nationale rechter minder partijdig is?
  5. In hoeveel andere investeringsverdragen wordt in meer of mindere mate over bemiddeling door de Wereldbank gesproken? Bent u bereid in toekomstige verdragen conflicten tussen investeerders en soevereine landen conflicten aan de nationale rechter of UNCITRAL over te laten?
  6. Heeft u er net als ik bezwaar tegen dat multinationals die Cochabamba veel schade hebben berokkend nu op slinkse wijze via Nederland een arm land als Bolivia geld proberen af te troggelen? Zo ja, wat gaat u er dan aan doen? Zo nee, waarom niet?
  7. Denkt u dat een schadevergoeding het bereiken van de millennium doelstellingen waarover binnenkort op de Finance for Development conferentie weer gesproken gaat worden dichterbij zal brengen?

Meer informatie: XminY Solidariteitsfonds
Keizersgracht 132 / 1015 CW Amsterdam / tel: 020-6279661 / e-mail: kh@xminy.nl