Home page   /   Nieuws   /   Dossier   /   Internetbronnen


Solidariteit met strijd tegen waterprivatisering in Cochabamba

Brief aan ING naar aanleiding van bezoek Osvaldo Pareja, augustus 2002

Aan:

ING, head Public Affairs
Tav. Dhr Pieter M. Kroon
Postbus 810
1000 AV Amsterdam

Betreft: ontmoeting met vertegenwoordiger van koepel van watergebruikers uit Cochabamba, Bolivia.

Van:

Kees Hudig
XminY Solidariteitsfonds
De Wittenstraat 43-45
1052 AL Amsterdam
tel. 020-6279661
email: kh@xminy.nl

Geachte heer Kroon,

Voor de zomer hadden wij enige keren contact over de 'kwestie Cochabamba', waar ook de ING een rol in speelt.

De aanleiding voor deze brief is tweeledig.

Ten eerste zal volgende week de heer Osvaldo Pareja in Nederland zijn. Hij is een van de oprichters van de 'Coordinadora por la defensa del Agua', oftewel de koepel van organisaties die zich tegen de privatisering van het drinkwater in Cochabamba hebben verzet. Pareja komt naar Nederland om deel te nemen aan een manifestatie in het kader van de VN-top over milieu en ontwikkeling in Johannesburg en is door de Coordinadora afgevaardigd. Hij vroeg ons om te proberen te zorgen dat hij ook een ontmoeting met de directie van de ING-groep of ING-trust kan hebben. Deze ontmoeting zou plaats moeten vinden in de periode tussen dinsdag 3 en donderdag 5 september aanstaande. Ik hoop dat u een ontmoeting zou kunnen organiseren. Daarbij zal dhr. Pareja uitleg kunnen geven over het nieuwe stadium waarin de 'strijd'zich begeven heeft, nu de geschillenprocedure bij het ICSID in Washington daadwerkelijk begonnen lijkt te zijn.

De tweede reden om mij tot u te wenden is dat wij benieuwd zijn of de directie van ING klaar is met haar onderzoek naar haar rol in de 'Zaak Cochabamba'. Dit onderzoek werd beloofd op de aandeelhoudersvergadering, toen daar vragen naar de affaire werden gesteld. Ook wil ik u er op wijzen dat u nooit een antwoord gestuurd heeft op onze aanvullende vragen die op 11 april (per email) aan uu gestuurd werden. Wij vroegen ons namelijk af wat de reactie van ING is op het feit dat de Nederlandse regering, bij monde van staatssecretaris Ybema, uitgesproken heeft dat de betreffende holding (die door u beheerd wordt) ten onrechte een beroep op bescherming onder het Nederlandse Bilaterale Investeringverdrag doet.

Een kopie van die brief voeg ik hier bij.

In afwachting van uw reactie op deze twee - eigenlijk drie - vragen verblijf ik,

Met vriendelijke groeten,

Kees Hudig, XminY Solidaritetisfonds

(voor alle informatie over de kwestie Cochabamba verwijs ik u nogmaals naar de website: http://www.xs4all.nl/~arenaria/water)