Home page   /   Nieuws   /   Dossier   /   Internetbronnen


Bewoners Cochabamba slachtoffer van Amsterdamse brievenbus?

Persverklaring

Donderdag 7 maart 2002 -- Vanmorgen hebben activisten in Amsterdam hun solidariteit betuigd met de bewoners van Cochabamba, de derde stad van Bolivia, die met succes gevochten hebben tegen de uitverkoop van hun drinkwaterbedrijf aan een consortium van multinationals.

Foto's van de actie

Via een in Amsterdam geregistreerde brievenbusmaatschappij proberen de investeerders, het Amerikaanse Bechtel en het Italiaanse Edison, de Boliviaanse regering een exorbitant hoge schadevergoeding van 25 miljoen dollar te laten betalen. Bolivia is het armste land van Latijns Amerika.

De demonstranten hebben op de gevel van het brievenbusbedrijf het straatnaambord vervangen door een bord met de naam van Victor Hugo Daza. De 17-jarige Victor Hugo Daza werd op 8 april 2000 in Cochabamba doodgeschoten door een scherpschutter van het leger toen hij aan de protesten tegen de privatisering deelnam.

De demonstranten hebben voor het kantoor een tijdelijke expositie geopend met foto's van de protesten in Cochabamba. Deze foto's zijn vervolgens afgeleverd bij het kantoor van ING Trust aan de Teleportboulevard nr. 140 bij Sloterdijk. ING Trust heeft Intra Beheer recentelijk overgenomen van de advokatenfirma Baker & McKenzie en precies drie dagen geleden is het 'kantoor' (naar schatting 500 bedrijven waren ondergebracht in twee bovenkamers vol ordners ) ook naar het nieuwe onderkomen van ING Trust verhuisd. De actievoerders eisen dat de claim tot schadevergoeding wordt ingetrokken. Groepen uit diverse landen stellen dezelfde eis aan Bechtel en Edison.

De demonstranten roepen de Nederlandse regering op om maatregelen te nemen tegen dergelijke brievenbusconstructies en te voorkomen dat bilaterale investeringsverdragen misbruikt worden om de armste inwoners van landen in het zuiden een poot uit te draaien.

Meteen na de privatisering van het drinkwaterbedrijf van Cochabamba in november 1999 werden de tarieven drastisch verhoogd zonder dat daar enige verbetering van de diensten tegenover stond. Bovendien bleken de nieuwe wate reigenaars blijkens een angstvallig geheimgehouden overnamecontract zelfs het recht te hebben om geld te vragen voor zelf gewonnen water uit putten in de achtertuinen van woningen en oppervlaktewater (voor landbouwdoeleinden). Het protest van de bevolking culmineerde in april 2000 in een daadwerkelijke bezetting van de eigen stad, waarbij de demonstranten fel belaagd werden door leger en politie. Onder druk van de protesten moest de privatisering echter teruggedraaid worden. De multinationals eisen nu 25 miljoen dollar schadevergoeding. Dat is ruim drie keer het bedrag dat ze betaald hebben voor de overname.

De claim wordt mogelijk gemaakt doordat de hoofdbelanghebbenden in het consortium, de multinationals Bechtel (V.S.) en Edison (ItaliŽ) het eigendom van het waterbedrijf van Cochabamba ondergebracht hebben in een in Amsterdam gevestigde holding (International Water Holdings BV). Een regelrechte brievenbusconstructie. Behalve dat de holdingconstructie belastingvoordelen oplevert voor de moedermaatschappijen Bechtel en Edison, biedt het hen bovendien de mogelijkheid om een beroep te doen op het voor hen voordelige bilaterale investeringsbeschermingsverdrag tussen Nederland en Bolivia.

Het bedrijf dat de brievenbus levert, het trustkantoor Intra Beheer BV, is internationaal berucht vanwege allerlei 'handige constructies'. Zo is Intra Beheer in verband gebracht met het wegsluizen van miljarden van de Suharto-clan uit IndonesiŽ.

Directe aanleiding voor de actie van vandaag is het feit dat de geschillencommissie van de Wereldbank ICSID op 25 februari jongstleden de claim van het multinationale consortium in behandeling heeft genomen. Voor de bewoners van Cochabamba betekent dit een tegenslag: de zaak wordt niet beoordeeld door een Boliviaanse rechtbank, maar door een panel van drie internationale juristen onder auspiciŽn van de Wereldbank -- een allesbehalve neutrale instelling, want medeverantwoordelijk voor het privatiseringsbeleid in Bolivia.

Over twee maanden willen de Amsterdamse activisten een internationaal tribunaal organiseren, waarbij de Nederlandse staat, de betrokken multinationals en de Wereldbank terecht zullen staan. Internationale deskundigen en vertegenwoordigers van de bewoners van Cochabamba zullen als aanklagers fungeren.

Achtergrondinformatie


Contact: XminY Solidariteitsfonds
Keizersgracht 132 / 1015 CW Amsterdam / tel: 020-6279661 / e-mail: kh@xminy.nl